Vattenvägen – en film om Långhundraleden

Filmer

Långhundraleden var en gång i tiden vikingarnas gamla vattenled mellan Uppsala och Östersjön. I filmen ”Vattenvägen” berättas om vattenleden och Österåkers historia.

Om arbetsgruppen Långhundraleden

https://www.hembygd.se/arbetsgruppen-langhundraleden

Widbo HBF är medlem i AL

Vi sprider kunskaper om Långhundraleden genom föredrag, utställningar, artiklar, böcker och genom att delta i seminarier och diskussioner.  Oerhört viktigt är att stimulera intresset för leden på olika sätt. Tack vare hembygdsföreningarna efter leden har AL nära till personer som har god lokalkännedom, och flera fornlämningar har upptäckts av personer verksamma inom AL.

Vi samarbetar gärna med arkeologer, historiker, kulturgeografer, geologer, botaniker från universiteten och museerna i främst Uppsala och Stockholm och från Riksantikvarieämbetet. Som amatörförening kan AL inte på egen hand genomföra arkeologiska undersökningar, utan tillstånd krävs från länsstyrelsen i Stockholm eller Uppsala och av markägaren där undersökningen kommer att göras. Undersökningen skall ledas av en ansvarig arkeolog som länsstyrelsen godkänner. Många inom AL har deltagit i arkeologiska undersökningar och några har arkeologisk utbildning och har varit yrkesverksamma som arkeolog.
Medlemmarna i Arbetsgruppen Långhundraleden utses av de 18 hembygdsföreningarna utmed leden som är anslutna till AL.

Områden som Arbetsgruppen Långhundraleden arbetar eller arbetat inom:

  1. Hamnar, omlastningsplatser och dragställen vid leden
  2. Broar, vad och andra konstruktioner
  3. Båtar och transporter på vatten och is/snö
  4. Bosättningar vid leden
  5. Samhällsorganisation i anslutning till leden
  6. Vallanläggningar och fornborgar i ledens närhet
  7. Erfarenheter från andra sammanhang liknande Långhundraledens
  8. Geologi, växtlighet och vattenförhållanden i Långhundraledens landskap
  9. Dokumentation, skrifter och databaser
  10. Seminarier, utställningar och visningar