Kontakt

Epostadress

Postadress
Widbo hembygdsförening
Bista 355, 195 94 Märsta

Föreningslokal
Gamla Åsby affär, Åsby gård
Åsby 734, 195 94 Märsta

Styrelse

Stina Söderman
Ordförande

Billy Anglehed Beije
Vice ordförande

Karl-Johan Wettervik
Sekreterare

Anne Helander Kenne
Kassör

Rose-Marie Görl
Ledamot

Britt-Marie Nilsson
Ledamot

Ola Jennersten
Ledamot

Christine Stallman
Suppleant

Cecilia Björkman
Suppleant