Bli medlem

  • Medlemskap vuxna 100kr per år.
  • Familjemedlemskap 200kr per år, gäller vuxna som är skrivna på samma adress.

Betalning görs till postgiro: 792428-5 eller till swish konto: 1233784675
och märk med namn, adress och emailadress.

Som medlem stöder du vår hembygd och får info om kommande aktiviteter.

Välkomna till Vidbo!!!

Bygden med gemenskap och hjärta nära världen.

I Widbo finns en hembygdsförening som ser till att det gamla Widbo bevaras och att en lokal gemenskap möjliggörs. Vi har våra lokaler i vid Åsby Gård i en gammal affär som vi har rustat upp. I direkt anslutning till affären ligger Den Stegrande Ponnyn, ett gammalt skjutshållarställe från den tiden då Åsby var gästgiveri och ett viktigt stopp för resande till och från Stockholm, som numer används för enklare samkväm.

Några exempel på årligen återkommande aktiviteter är Valborgsfirande, Föreningskvällar på Den Stegrande Ponnyn, Hembygdsdag och Åsbytomten.

Vi hoppas att du/ni vill bli medlemmar i Widbo Hembygdsförening och ännu en gång:

Välkomna till Vidbo!!!