Tornfalksparet i Vidbo

Bilder

Tornfalksparet på Valla i Vidbo har under sommaren fött upp en unge. Här illustreras det med tre foton:

I början av maj uppvaktades hanen honan med en läcker skogsödla - därefter var vägen plogad för parning!
Tornfalk (Falco tinnunculus), hanen (tv) har gett honan en brollopsgåva i form av en skogsödla (Zootoca vivipara) Foto: Ola Jennersten / TT / 2754
I början av maj uppvaktades hanen honan med en läcker skogsödla - därefter var vägen plogad för parning!
I juni matades ungarna med ödlor, sork och fågelungar - här kommer honan när hanen redan är på plats
Tornfalk (Falco tinnunculus), hane med skogsödla (Zootoca vivipara) Foto: Ola Jennersten / TT / 2754
I juni matades ungarna med ödlor, sork och fågelungar - här kommer honan när hanen redan är på plats
Hanen landar med en nyfångad skogssork
Tornfalk (Falco tinnunculus), hane med åkersork (Microtus agrestis)Foto: Ola Jennersten / TT / 2754
Hanen landar med en nyfångad skogssork