Till minne av Kurt och Ulla Fredriksson som båda lämnat oss 2019

Historia, Vidbo-bor

Kurt Fredriksson var ordförande i Widbo Hembygdsförening 1962 – 1997. Under Kurts ledning så växte det fram en förening som aktivt arbetade för att dokumentera och synliggöra bygdens historia, bevara gamla föremål och sist, men inte minst, se till att föreningen fick tillgång till en egen lokal, Frankgården. Med hjälp av Kurts unika yrkeskunnande inom måleri och byggnadskunskap restaurerades Frankgården under flera år och föreningens medlemmar fick möjlighet att under handledning av Kurt få arbeta med många olika traditionella tekniker. Frankgården blev en viktig mötespunkt för föreningens medlemmar ända fram till 2013 då huset tyvärr brann ner.

Vid Kurts sida fanns hustrun Ulla som även hon var aktiv i föreningen i många olika sammanhang. Utan Kurts och Ullas insatser så skulle inte Widbo Hembygdsföreningen vara den aktiva och levande förening som den är idag. En förening som fortfarande arbetar i Kurts anda för att bevara Vidbos historia och för att stärka den lokala gemenskapen.