Översiktlig byggnadsminnesutredning av Vidbo prästgård

Artiklar

Länsstyrelsen i Stockholms län har givit i uppdrag åt Stockholms läns museum att utföra en översiktlig byggnadsminnesutredning av Vidbo prästgård. Arbetet innefattar en översiktlig dokumentation och en kulturhistorisk värdering av miljön samt en jämförande analys mot byggnadsminnena Eds prästgård och Länna prästgård. Utredningen kommer att tjäna som underlag vid länsstyrelsens beslut om en eventuell byggnadsminnesförklaring av Vidbo prästgård.

Läs hela rapporten i pdf-format