Mjölkboden i Vidbo

Bilder

I Bista, Vidbo, står en liten byggnad precis intill vägen. Den byggdes förmodligen på 1920-talet och hade då en central funktion i byn. Hit kom mjölkbönderna från Östertorp, Storbol, Ekbacken, Valla och Bista varje dag med sina mjölkkannor, som de placerade i bodens vattenbad. Senare på dagen kom mjölkbilen för att hämta mjölken.

Mjölkboden behöll sin funktion fram till femtiotalet då gårdarna började skaffa egna kylsystem. År 1966 var ett spännande årtal för mjölkproducenterna i byn. Då kom nämligen den första tankbilen som kunde slanga upp mjölken direkt från gårdarnas kyltankar. Då var mjölkbodens användning sedan många år historia.

Foto: Ola Jennersten / TT / kod 2754