Landskapshistorisk analys

Artiklar

Den här rapporten lyfter fram de karaktärsdrag som format och ännu präglar olika delar av Stockholms län. Här hittar du förklaringar till varför de uppstått och hur de yttrar sig. Det speglar den historiska kulturgeografens sätt att se på och läsa landskap – som en spelplan för människans interaktion med naturen över tid.

Läs länsstyrelsens pdf här