Grusvägen ca 200 m från Vidbo (162843)

Inventering av Sveriges längsta äng

Artiklar

Hembygdsföreningen deltog som del av Naturskyddsföreningens inventering av Sveriges längsta äng den 18 juni (De vilda blommornas dag). Vägkanterna längs grusvägen mellan Vidbo och Skoby inventerades och resultatet blev gott ca 120 olika växtarter registrerades (se pdf). Ett tjugotal entusiaster deltog i inventeringen.

Målet är att uppmärksamma den rika flora som växer längs våra vägar och om möjligt få till en skötsel som gynnar de arter som växer där genom sen slåtter (augusti-september). Vägskötaren Kerstin Andersson i Skoby är informerad och kommer att slå sent.

Botanisten Kerstin Frostberg berättar om intressanta arter längs Vidbo-Skoby-vägen
Inventering av "Sveriges längsta äng" Foto: Ola Jennersten / TT / 2754
Botanisten Kerstin Frostberg berättar om intressanta arter längs Vidbo-Skoby-vägen
Grusvägen närmast Vidbo (163120)
Inventering av "Sveriges längsta äng" Foto: Ola Jennersten / TT / 2754
Grusvägen närmast Vidbo (163120)