Informationsmöte den 21 november om Arlandas utbyggnad

Aktiviteter

Widbo hembygdsförening inbjuder till extra föreningsmöte och informationsmöte om Arlandas utbyggnad i Församlingshemmet torsdag den 21 november 2019 klockan 19.00.

På extramötet kommer stadgeändring att behandlas.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjuds på kaffe och smörgås.

I samband med extramötet kommer Åsa Göransson från Swedavia att informera om senaste nytt rörande en fjärde bana och bullermätningen som gjordes i Vidbo våren 2018.

Dessutom kommer Olov Holst (m) och Mats Weibull (m) samt Johan Stock och Marie Halldin, Sigtuna kommun, för att svara på våra frågor och funderingar.

Med förhoppning om ett givande möte med mycket diskussioner så ser vi gärna att ni skickar in era frågor till så snart som möjligt så vi kan vidareberfodra dem till Sigtuna kommun och Swedavia.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen i Widbo hembygdsförening