Blandade bilder från förr

Bilder, Historia

Hembygdsföreningen har mängder av gamla foton i sin ägo och nu har Ola tagit sig tid att skanna in några av dessa. Texten som står på baksidan av orginalbilderna finns med vid resp. bild men den är många gånger ofullständig så vi tar gärna emot fler detaljer kring hus och personer!

Sundberg

Oklart om detta är samma hus som Sundsberg (Karbyvägen 113). Sundsberg (Karbyvägen 113) ägdes av Ivar & Anna Wahlström som sålde huset till Helmer & Ester Gustafsson någon gång på 1930-talet.

Eke, familjen Ek

Arthur & Alma (mitten) med barnen Axel, Ernst och Astrid. Kanske är det Almas syster Karin till vänster.

Övre Velamby, ladugården

Beboddes av Johansson, och senare av Jansson, vars söner Harry & Bengt bytte namn till Gyllersjö (Jyllersjö?).

Vidbo Prästgård

Kyrkan sålde Prästgården i mitten på 1980-talet till Nils & Siv Gustafsson som sålde huset vidare 1993 till Familjen Helander-Kenne.

Velambyberg

Det är troligen det hus som hus som numer är flyttat till Velamby och har använts som tvättstuga/brygghus. Beboddes ev. av Oscar Petterson, kallad "Väg-Pelle" eftersom han körde vägskrapa.

Törne

Bilden visar en vattentunna i koppar

Törne

Beboddes av "Britta i Törne" som åkte runt och slaktade höns och kaniner. Hon var en enstöring som samlade på läderbälten som hon använde när hon slipade sina knivar.

Tempelhagen

Huset låg i Krogsta men finns inte kvar längre.

Svensbol 13 Linde

Långt tillbaka hade man under ett antal år Gökotta i Svensbol, oklart om det var vid lilla eller stora Svensbol

Stora Bennickebol

Bennickebol är troligen Vidbos äldsta hus och ägs numer av Allmäningen. Under en lång tid hyrdes huset av Björn Almberg som var jaktledare för Widbo älgjaktlag.

Småskolan, Vidbo

Huset finns inte kvar men låg på fältet bredvid Grindstugan i Vidbo Berga.

Rosenlund

Huset är borta men låg nordväst om Karbyvägen 123. Stenmuren finns kvar. Här bodde Albert och Elsa Rosengren. De berättar om sitt liv och leverne i en av de ljudfiler som finns på hemsidan!

Odenslund

Ligger i närheten av Lilla Kallbrunn

Nyhagen

Huset är borta i dag men låg bakom maskinhallarna på Eke Grus.

Nyhagen

Huset är borta i dag men låg bakom maskinhallarna på Eke Grus.

Nybygget

Här bodde Manne, som syns på bilden, och som berättar om sitt liv i en av ljudfilerna! (Adress i dag Nederäng 381)

Nyberg

Det äldre huset på gården Nyberg.

Mybacken

Adressen i dag är Karbyvägen 152. Här bodde Philip Sundberg, som hade flera olika jobb bl.a. som målare, skomakare och busschaufför. Han berättar om sitt liv i en av ljudfilerna på Hembygdsföreningens hemsida!

Luret

Torpet låg någonstans i Krogsta men finns inte kvar i dag.

Lilla Kallbrunn

Beboddes bl.a. av Elis Larsson som flyttade till Kallbrun från Haga i Tattarstan. Tidigare ägdes Kallbrun av hans far.

Laggatorp

Kvasttillverkaren Anton Lindkvist bodde på Laggatorp tillsammans med sin fru Berta. Han tillverkade kvastar som han sålde till Arlanda. Oklart vilket av husen som han bodde och om både husen verkligen är Laggatorp...

Kyrkskolan

Skolan bredvid Vidbo Kyrka som senare byggdes på med ytterligare en våning (adress i dag Vidbo Kyrkby 306).

Krogsta Kvarn

Kvarnen finns kvar och är i dag bostadhus (Vidbo Krogsta 552).

Gränjan

Låg/ligger bortom Norrby. Oklart om just detta hus finns kvar.

Grindstugan

Här bodde bl.a. Berta & Sivert Alnaeus. Adress i dag är Vidbo Berga 281.

Dammen

Ligger nära Lugnet och beboddes bl.a. av fam. Svensson