Arbetskvällar vid Åsby affär

Hej alla medlemmar!

Nu är det dags för arbetskvällar vid Åsby affär igen. Tisdagen den 12/5 är årets första arbetskväll, vi samlas vid Åsby affär kl 18.00. Vi kommer att ägna denna tisdag åt arbete utomhus, skrapa och förbereda för målning och röja bort sly och ris bakom affärslängan och runt magasinet, beroende på vädret såklart. Ta gärna med en egna redskap, det som behövs är skrapor för att ta bort färg samt sekatör/grensax! Efter avslutat arbetspass så bjuder föreningen som vanligt på enklare förtäring.

Under några följande tisdagskvällar kommer vi sedan fortsätta arbetet med att underhålla våra lokaler på Åsby Gård.

För att kunna planera med förtäring ber vi dig att meddela om du kommer, gärna med vändande post eller till Stina Söderman, 070-626 65 58.

Hälsningar
Styrelsen Widbo Hembygdsförening